Szünedei gyermekétkeztetés

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

 

Tájékoztatom Önt/Önöket arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Pocsaj Nagyközség Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés bármely szünidő vonatkozásában formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Pocsaj község honlapján (www.pocsaj.hu), a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában, az óvodákban, illetve a Polgármesteri Hivatalban. A nyomtatvány kitöltésében a családgondozó segítséget nyújt.

A kitöltött nyomtatványokat - a nyári ingyenes szünidei étkeztetéshez - 2017. június 7-éig (szerda) juttathatják el az osztályfőnökökhöz, óvodavezetőhöz, illetve Pocsaji Polgármesteri Hivatal Gyermekjóléti Szolgálatához. Az évközi (tavaszi, őszi, téli) szünidők határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

 

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében - a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben munkanapon, azaz 2017. június 16. (péntek) és 2017. augusztus 17. (csütörtök) (45 nap) biztosítja Pocsaj Nagyközség Önkormányzata a gyermekek részére.

Az étkeztetés helyszíne: Pocsaj Község Önkormányzat Főzőkonyhája (4125 Pocsaj, Petőfi u. 79.)

Igénybevétel módja helyben fogyasztással történik, amelyet 11.30 óra és 12.30 óra között tehetnek meg.

                                                                                                                                                                                   Pocsaj, 2017. május 22.

 

Tóth Erika jegyző       

 

 

 

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Csak a nyári étkeztetésre vonatkozóan kitöltendő!!!

Felhívom a szülők figyelmét, hogy ha gyermeke számára igényli az étkezést, akkor a gyermeke vegye is igénybe azt, minden nap menjen ebédelni!!!

1.   Alulírott ................................................ (születési név: .................................., születési hely, idő: ................................... anyja neve: ..............................) ........................................ szám alatti lakos, mint a .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... .................. anyja neve: ...................................................)1 szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi időtartamban kérem:

 

A

B

C

1

Iskolai szünet, bölcsődei, óvodai zárva tartás2

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet, zárva tartás időtartamára eső
a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén valamennyi munkanapon kérem,
b) nyári szünet esetén az önkormányzat által meghatározott számú valamennyi munkanapon kérem3

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet, zárva tartás időtartamára eső, alábbi munkanapokon kérem4

2

őszi

Igen / Nem

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

téli

Igen / Nem

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4

tavaszi

Igen / Nem

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

nyári

Igen / Nem

 

2.     Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: …………………………………………....................

Dátum: Pocsaj, ……………………                                               .. …………………………..              

                                                                                           az ellátást igénylő (szülő,

                                                                                                más törvényes képviselő) aláírása

1 Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni.

2 Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben kéri a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. (Ha az évközi szüneteknél több szünetben vagy az összes évközi szünetben, azaz az őszi, téli, tavaszi szünetben is kéri, akkor kérjük, mindegyiket húzza alá.)

3A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.

 

4 Kizárólag abban az esetben töltendő, amennyiben a jogosult az adott szünet, zárva tartás vonatkozásában az előző oszlopban nemmel nyilatkozott. Ez esetben azon munkanapok felsorolása szükséges, amelyek tekintetében – az adott szünidei gyermekétkeztetés időtartamán belül – a jogosult kéri az étkeztetés biztosítását.

 

Tájékoztatás toborzásra

Tartalékosokat vár a honvédség

Tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvédség a nemrégiben útjára indult új szolgálati forma, az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerbe. A honvédség mindazok jelentkezését várja, akik elkötelezettek, és tenni szeretnének saját lakókörnyezetük biztonságáért.

Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőre épül. A professzionális haderőként működő Magyar Honvédség tartalékállományát önkéntes tartalékosok biztosítják. A tartalékos rendszer korábbi formáját 2011-ben alakították át és újították meg, ekkortól beszélhetünk önkéntes műveleti, valamint önkéntes védelmi tartalékos katonákról. A folyamat azonban nem ért véget, hiszen idén tavasztól lehetőség van önkéntes területvédelmi tartalékosnak is jelentkezni.
Az új szolgálati forma célja, hogy az ország összes járása rendelkezzen felszerelt és kiképzett tartalékos katonákkal, akik saját járásukban erősíthetik Magyarország védelmét anélkül, hogy lakóhelyüktől hosszabb időre el kellene szakadniuk. Ez a kötelék egyúttal önvédelmi képességet jelent majd helyi szinten a megyének, a településnek és a lakosságnak is.
A rendszerhez bárki csatlakozhat, aki elmúlt 18 éves, büntetlen előéletű és legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A területvédelmi tartalékos szolgálatra azok is jelentkezhetnek, akik civil foglalkozásuk vagy iskolai tanulmányaik mellett szeretnék kamatoztatni tudásukat országunk védelmében. A területvédelmi tartalékosok a lakóhelyük szerinti járásban kapják meg kiképzésüket, és itt is vethetők be különböző feladatokra. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladataik is lehetnek, jelenlétük emelheti helyi szinten az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.
A területvédelmi tartalékos az önként vállalt szolgálatért különböző juttatásban részesül: a szerződéskötési- és rendelkezésre állási díj mellett a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára illetményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezésre és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosul.
Azok az állampolgárok, akik tartalékos katonaként szeretnének részt venni a haza szolgálatában, a megyeszékhelyeken lévő toborzó ügyfélszolgálatok mellett a Kormányablakokban is jelentkezhetnek személyesen. Emellett kapcsolatba léphet a toborzó szervekkel és regisztrálhat a www.iranyasereg.hu oldalon, ahol részletes információkat olvashat a Magyar Honvédségben vállalható katonai szolgálat további lehetőségeiről.

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
2. Katonai Igazgatási Központ
4026. Debrecen, Péterfia u. 58/A
Telefon: (52) 314-200; (30) 815-0998
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Nyitvatartás:
Hétfő: 08:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: zárva 
Csütörtök: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Péntek: 08:00-12:00
 
 
 
 Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról


Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét!

„A honvédelem nemzeti ügy!”


Kipróbálnád magad katonaként? Ha baj van, szeretnél Te is ott lenni, ahol segíthetsz és számítanak rád? Tanulmányaid és a munkád mellett is segíthetsz a Haza szolgálatában! Jelentkezz területvédelmi tartalékos katonának! Száműzheted az egyhangúságot az életedből!

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja az önkéntes tartalékos rendszerét, amelynek új elemeként a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést, tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelhetik helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

Ha eddig vonzott a katonaság, de vonakodtál a lakóhelyedtől rövidebb-hosszabb időre elszakadni, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyél részt, akkor ez a szolgálati forma pont Neked szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezetedben kamatoztasd tudásodat országunk védelmében.

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!

 
Jelentkezz Önkéntes Területvédelmi Tartalékosnak!

A jelentkezés menete

Amennyiben érdekel a területvédelmi tartalékos szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzó iroda munkatársai felveszik Veled a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányaid és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány szükséges.

Alkalmassági vizsgálat:

A regisztráció után, csak a katonai toborzókkal történt egyeztetést követően kerülhet rá sor. Katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai

Önkéntes tartalékos katonaként szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre vagy jogosult.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül, évente összesen 20 napban. A felkészítésekre a lakóhelyedhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási- illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken.

Tartozz közénk! Válaszd a bátrak útját!


Keresd a katonai toborzókat személyesen, telefonon vagy e-mailben!

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ
4026. Debrecen, Péterfia u. 58/A
Telefon / Fax: (52) 314-200; 30/815-0998
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Nyitva tartás:
Hétfő: 08:00-12:00;13:00-17:30 Kedd: 08:00-12:00 Szerda: zárva Csütörtök: 08:00-12:00;13:00-15:30 Péntek: 08:00-12:00

 
 
  
 
 

XV. Citerás Találkozó

  Tizenöt éve annak, hogy Balázs Mihály pocsaji lakos és segítői a citerazene szeretetét kezdték meghonosítani a községben, amely ma a XV. évét számlálja. A találkozót a következő évtől kezdődően a tavaly elhunyt Joób Árpád, tanár, népzenekutató emlékének fogják ajánlani.

Bővebben...

 

Virágvasárnap, barkaszentelés

Húsvétot megelőző vasárnap, Jézus Jeruzsálembe vonulásának napján a pocsaji görögkatolikus templomban ünnepi szentmisét tartottak. A mise után miroválás, barkaszentelés következett, melyet a hívek között osztott szét Zolcsák Miklós parókus, és vihették haza családtagjaiknak.

Nagyné Kelemen Mónika -tudósító

 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 54

MVH
Széchenyi terv
Ki olvas minket
Oldalainkat 3 vendég böngészi
Hirdetés
Hirdetés
http://www.szennyviz-pocsaj-esztar.hu