Tájékoztatás a Református Egyházfenntartói Járulékról

Érvényes 2014. január 01-től

 

 2014. január 01-től a z egyházadó éves minimuma 4000.- Ft/fő (minden jövedelemmel rendelkező egyháztagnak). Ez alapján ő teljes jogú egyháztag, bekerül a választói névjegyzékbe. Az egyházi szolgáltatásokért a Presbitérium által elfogadott díjat köteles fizetni.

Abban az esetben, ha vállalja azt, hogy januártól kezdve havi 500 Ft-ot utal (ez évi 6000Ft-ot jelent) az egyházközség bankszámlájára (54900251-16014370) vagy március 31-ig ezt befizeti egy összegben minden jövedelemmel rendelkező református családtagja után, akkor minden egyházi szolgáltatás ingyenes (harangozás, keresztelés, temetés, esketés).

Az egyházadót nem fizetők számára, minden egyházi szolgáltatás igénybevételéhez 5 évre visszamenőleg emelt összegű egyházfenntartói járulékot kell kifizetni!

Gyakori kérdések:

-         Lehet-e a 6000 forintot két részletben, például az év egyik felében az egyik felét az év második felében a másik felét befizetni?

-         Igen lehet, de az egyházi szolgáltatások ingyenes igénybe vételének a feltétele a március 31-ig való teljes összeg befizetése, vagy a havonkénti folyamatos fizetés megkezdése.

-          

-         Minden hónapban be kell mennem a bankba, hogy befizessem az egyházadót?

-         Nem. Lehetőség van arra, hogy az első alkalommal megbízást adjon a számlavezető bankjának arra, hogy havonta rendszeresen utalja át az egyházfenntartói járulék esedékes részletét.

-          

-         Elkezdhetem-e a részletfizetést később is?

-         Igen.  Március 31-ig van lehetőség arra, hogy az illető elkezdje a havi részletekben való fizetést, de ebben az esetben kérjük, hogy az első alkalommal januárig visszamenőleg rendezze a hátralékát. A március 31. után is van mód az egyházfenntartói járulék befizetésének az elkezdésére, de ebben az esetben a szolgáltatások igénybe vételéért fizetni kell!

-          

-         Mi történik, ha a fizetéssel elmaradok? Például nem fizetem a havonkénti részletet két, vagy több hónapig?

-         Egynél több hónap kimaradása esetén az egyházi szolgáltatások igénybe vétele újra fizetőssé válik. Az utólagos rendezésre március 31 után nincs lehetőség!!!

-          

-         A gyermekem konfirmált, de még nem rendelkezik jövedelemmel. Kell-e utána egyházadót fizetnem?

-         Nem. Egyházfenntartói járulékot csak a jövedelemmel rendelkező egyháztagoknak kell fizetniük. De a gyermek értelem szerűen nem kerül be a Választói Névjegyzékbe.

-          

-         Mit tegyek, ha nincs bankszámlám?

-         Ilyenkor mód van arra, hogy más bankszámlájáról, történjen meg az átutalás (szülő, gyermek, testvér, rokon stb.), de a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizető nevét és pontos címét.

 

 

 

-         Mi vonatkozik rám, ha a családom nevében kevesebb összeget fizetek?

-         Az egyházfenntartói járulékot minden esetben a befizető nevére könyveljük. Ha a befizetés kevesebb, mint évi 4000 forint, a családból senki nem kerül be a Választói névjegyzékbe. Ha eléri a 4000 forintot, akkor a befizető bekerül a Választói Névjegyzékbe, de továbbra is fizetnie kell az egyházi szolgáltatásokért.

 

-         Mi történik akkor, ha a családból csak egy fő részére történik az egyházfenntartói járulék? (bár a befizetésben szerepel az „és családja”, vagy az „és felesége” megnevezés-?

-         Ha akár egy összegben, akár havi szinten a családból egy ember kifizeti az egyházfenntartói járulékot, akkor annak az egyháztagnak, aki januártól kezdve havi 500 forintot, vagy március 31-ig egy összegben 6000 forintot fizetett, az egyházi szolgáltatások ingyenesek, de családtagjainak szolgáltatás igénybe vételekor továbbra is a Presbitérium által meghatározott összeget kell kifizetniük.

 

-         Lehet-e az egyházfenntartói járulékot a Lelkészi Hivatalban befizetni?

-         Igen. Továbbra is van arra lehetőség, hogy akár havonta, akár egy összegben, készpénzben fizessék ki az egyházfenntartói járulékot. Ugyanakkor kérjük, hogy a befizetéseket lehetőleg ne vasárnap, hanem munkanapokon délelőtt 8-10 óra között rendezzék!

 

-         Mi történik akkor, ha év elején kifizettem az egyházfenntartói járulékot?

-         Abban az esetben, ha a befizetés összege elérte a 4000 forintot, akkor a befizető bekerül a Választói Névjegyzékbe, ha elérte a 6000 forintot, akkor az egyházi szolgáltatások ingyenesek. Ha nem érte el a befizetés mértéke a 6000 forintot, március 31-ig lehetőség van arra, hogy a fennmaradó összeget akár egy összegben, akár havonta rendszeresen rendezze az egyházi szolgáltatások ingyenes igénybe vételéhez. Például, ha valaki kifizetett 3000 forintot, akkor kérjük, hogy március 31-ig egy összegben, vagy március 31. után havi részletekben rendezze a fennmaradó összeget (tehát áprilistól kezdve 340Ft/hó).

 2015. évi változások

Az egyházfenntartói járulék (EFJ) összege nem változott, minimuma:

4000 Ft/jövedelemmel rendelkező egyháztag.

6000 Ft befizetés esetén

(március 31-ig egy összegben, vagy januártól kezdve részletekben)

MINDEN egyházi szolgáltatás a

BEFIZETŐ NEVÉRE INGYENES!!!

Ezért kérjük, hogy a befizetéskor/átutaláskor

a befizető neve és pontos címe

legyen feltüntetve a közlemény rovatban!!!

Az egyházi szolgáltatások díjai a 2015. évben a következők:

Emlékharang: pocsaji ref. egyháztagoknak: 5.000 Ft, nem egyháztagoknak: 7000 Ft.

Temetési harangozás: pocsaji ref. egyháztagoknak 10.000 Ft,

nem egyháztagoknak 12.000 Ft.

Temetés, esketés: pocsaji ref. egyháztagoknak 30.000 Ft, nem egyháztagoknak 32.000 Ft.

Keresztelés ingyenes, de a jövedelemmel rendelkezők EFJ rendezése szükséges!

Nem fizetők 5 évre visszamenőleg 10.000 Ft/év EFJ-t kötelesek fizetni bármilyen egyházi szolgáltatás igénybevétele esetén.

Javasoljuk testvérünknek, hogy részletekben januártól,

vagy egy összegben március 31-ig

az Egyházfenntartói járulékot rendezze, mert:

ÍGY MINDEN EGYHÁZI SZOLGÁLTATÁS INGYENES!!!