Az első világháborúban harcolt magyar katonák felújított hadisírjait szentelték meg október 26-án a régi pocsaji református temetőben ünnepélyes keretek között.


Egy pályázatnak köszönhetően sikerült felújítani öt pocsaji, első világháborúban elhunyt hősnek sírját. Böszörményi József, a pályázat írója és koordinálója ünnepi beszédében elmondta, hogy még az I. világháború ideje alatt törvényt hoztak a hősi halottakról való megemlékezésről, miszerint:

„Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében. Minden község, város, anyagi erejének megfelelően méltó emléken örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták”- idézte a törvény sorait.

Az akkori pocsaji lakosságból 129 fő vesztette életét, vagy szerzett maradandó sérülést.

A községben lévő, Szabadság téren álló I. világháborús szobor emlékmű tartalmazza a pocsaji katonák neveit, akik életüket áldozták hazájukért. Közülük mára csak településszinten is öt katona sírja található meg a régi református temetőben: Kocsi Gyula – „Gyalogos”, Kövesdi Imre – „Tüzér”, Faragó Kálmán – „Népfelkelő”, Barta Károly – „Honvéd”,  Kiss Gyula – „Vadász”.

Sírköveik őrzik háborús katona múltjukat, a háború kezdő- és végdátumával.

A sírok felújítását a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával sikerült felújítani, a sírkövek felújítási munkálatait Szána Lajos helyi lakos végezte.

Koszorúztak az intézmények

A megemlékezésen részt vett a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Helyőrségi Zenekara, a Díszőrség tagjai, valamint hagyományőrző növendékei, valamint dr. Vitányi István, országgyűlési képviselő.

Lovász Márton református lelkipásztor ünnepi áhítata után Halász Zsigmondné katonaénekét hallhatták. A község intézményeinek képviselői koszorúikat, az emlékezők pedig egy-egy szál virágot helyeztek el a sírokon.

Nagyné Kelemen Mónika – tudósító