A „Pocsajiak Baráti Köre” megalakuló ülésén vehettek részt április 19-én szombaton részben a helyiek, de főként az innen elszármazottak, híres emberek, akik sokat tettek a faluért, vagy aktív résztvevői – tanítók, tanárok, és különböző foglalkozású, régebben pocsaji lakosok – voltak a községnek. (kattintson a képre a galéria eléréséhez)


Az alapötlet – a Baráti Kör megalakulásáról – Kincses GyulaPocsaj díszpolgárának gondolata volt, amely ezen a napon sokak segítségével meg is valósult.
A civil szervezet létrejöttének célja a helyiek összefogása, az itteni, és elszármazott lakosok közös programokban, munkában való együttműködése, a lakóhely és értékeinek méltó megőrzése, gondviselése és az egymással való közös kapcsolatok ápolása volt többek között.
Az alakuló gyűlést kísérőprogramok előzték meg: a délelőtt 10 órakor Tóth PálnéPopovics Gabriella: Erdélyi gyapjúszőttesek c. kiállítását tekinthették meg a polgármesteri hivatalban, melyet Tóth Albertné nyitott meg, majd kopjafát avattak az alakuló szervezet és a helyiek tiszteletére szintén a polgármesteri hivatal udvarán, amelynél a helyi önkormányzat és a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola részéről is koszorút helyeztek el.
A közös ebéd után 14 órakor az általános iskolában az alakuló ülésre került sor. Itt megválasztották a civil szervezet elnökét, aki Kecskés Gyula polgármester lett, ezen kívül még elnökségi tagokat is választottak.
A programok után az „56’ csepp vér” c. musical vetítésére került sor Bokor Attila részvételével