Elfogadták Pocsaj Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvét

Tisztelt Pocsajiak!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény rendelkezései alapján elkészült településünk Településképi Arculati kézikönyve.

A dokumentum célja a település környezeti kultúrájának bemutatása, megóvása, valamint a településkép fejlesztése.

A kézikönyv építészeti szemléletformáló célja mellett a képviselő-testület településképi rendeletének megalapozó dokumentuma is. Bemutatja az örökségvédelmi szempontból jelentősebb épületeket, a helyi védelemre érdemes épületeket, valamint a jellemzőbb építészeti elemeket. Megalapozó vizsgálata alapján lehatárolható Pocsaj településképi szempontból meghatározó része, és végül ajánlásokkal segíti a településkép minőségi formálását, jó példák segítségével mutatja be a fenntartásra érdemes építészeti megoldásokat.

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése.

Kérem, fogadják szeretettel a kézikönyvet! (a lenti linkre kattintva megtekinthető)

                       

Kecskés Gyula 

polgármester 

                                                                                                                                     

https://drive.google.com/file/d/1T2TSdRxPmuNQXIlHiyE_OKo3p0-h_USo/view?usp=sharing